Πεταλάς & Συνεργάτες

Το Όραμά μας


Υπάρχει πληθώρα παραμέτρων που ο πελάτης αξιολογεί πριν προβεί στην επιλογή ενός δικηγόρου ή δικηγορικού γραφείου. Πέραν του ότι πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες νομικές εξελίξεις και να διαθέτει όλα τα εχέγγυα για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο δικηγόρος καταλαβαίνει ότι ο κάθε πελάτης είναι διαφορετικός, έχει ειδικότερες ανησυχίες, προσωπικές, επαγγελματικές, διαχειριστικές, οι οποίες μαζί με το εκάστοτε ζήτημα που τίθεται θα πρέπει να συνδυαστούν με την δικηγορική εμπειρία, ώστε να παραχθούν άψογες υπηρεσίες.

Αξιολογώντας ότι κάθε λεπτομέρεια μπορεί να κάνει την διαφορά και αναλογιζόμενοι τις πραγματικές ανάγκες του κάθε εντολέα μας, των επιχειρήσεων τους, καθώς και των αγορών στις οποίες αυτές λειτουργούν, προσφέρουμε στους πελάτες μας πολύ περισσότερο από αυτά τα πρότυπα και το σήμα κατατεθέν των υπηρεσιών μας είναι:
Μια φιλόδοξη αποστολή


Βασική αρχή του γραφείου μας είναι η ποιοτική υποστήριξη των εντολέων του και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών αποκλειστικά από νομικούς συμβούλους ιδιαίτερης εμπειρίας και γνώσης. Επίσης, η προσωπική σχέση με τον πελάτη αποτελεί σημαντική παράμετρο της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας μας.

Μέσω μιας αποδοτικής και φιλικής προσέγγισης, βοηθάμε τους πελάτες μας να μετατρέπουν σε ευκαιρίες κάθε εμπόδιο που συναντάνε στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Ελλάδας και όχι μόνο.
Εμπειρία δεκαετιών


Το γραφείο μας παρουσιάζει μακρά και επιτυχημένη πορεία στο χώρο της μαχόμενης και της συμβουλευτικής δικηγορίας.

Συνδυάζοντας την εμπειρία των παλαιών στελεχών με την εξειδικευμένη γνώση των νεότερων συνεργατών, οδηγούμαστε με ασφάλεια στο επιδιωκόμενο για τον εντολέα αποτέλεσμα, καταστρώνοντας συνολική στρατηγική και κατοχυρώνοντας τις αποφάσεις και επιθυμίες του εντολέα μας κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.
Αποδοτικές υπηρεσίες


Γνωρίζουμε ότι ο κλάδος στο οποίο δραστηριοποιούμαστε είναι από τους ακριβότερους και προσφέρουμε νομικές υπηρεσίες σε ρεαλιστικά κόστη, έτσι ώστε οι πελάτες μας να μην βρεθούν αντιμέτωποι με «εκπλήξεις» ως προς το κόστος αυτών.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια, όταν συμφωνούμε τις αμοιβές με τους πελάτες μας και κρατάμε πάντα τους πελάτες ενήμερους για την πορεία της υπόθεσής τους και τις δαπάνες που αναλογούν σε κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνουμε για λογαριασμό τους.
Αξιοπιστία


Είναι γνωστό ότι στην σημερινή περίπλοκη αγορά, οι σύγχρονες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στρέφονται προς τις μεσαίου μεγέθους δικηγορικές εταιρίες και γραφεία όπως Πεταλάς & Συνεργάτες, αναγνωρίζοντας την σταθερότητα, την αξιοπιστία, την υψηλή ποιότητα προσφερόμενων υπηρεσιών, την προσωπική επαφή, καθώς και την αποδοτικότητα από οικονομική άποψη.

Γι’ αυτό προσφέρουμε λύσεις σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πελάτες μας και που απαιτούν την συμβολή τόσο οικονομικών, αλλά πάνω από όλα και νομικής εμπειρίας και γνώσης, για την ομαλή και αξιόπιστη διευθέτησή τους.

Τόσο το πελατολόγιό μας, όσο και το ευρύ πεδίο ενασχόλησής μας, ανταποκρινόμενοι πάντα στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, με κύριο στόχο πάντα την ολόπλευρη κάλυψη των αναφυόμενων νομικών ζητημάτων κάθε υπόθεσης, πιστοποιούν την αξιοπιστία μας, αφού οι πελάτες μας μάς εμπιστεύονται για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε ζήτημά τους.
Διαφάνεια


Έχουμε την πεποίθηση ότι η ενημέρωση των πελατών μας για κάθε βήμα που κάνουμε κατά την διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα κάθε δικηγόρου.

Δεσμευόμαστε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πελατών μας για δικαιοσύνη με άμεσες και σαφείς συμβουλές, εξασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας ενημερώνονται πλήρως για την πορεία των υποθέσεών τους.
Copyright © www.petalaspartners.com.
Τηλ: (+30) 210 4111263 , Fax: (+30) 210 4226554 , e-mail: info@petalaspartners.com
Όροι Χρήσης   |   Προστασία Προσωπικών Δεδομένων